Longevitat, motor de canvi per a la societat (maig 2018)

Les societats del segle XXI estan esdevenint progressivament més complexes. Aquest augment de la complexitat compta amb un nou factor: estem entrant en una etapa històrica en la que el rang de generacions que conviuen es més ampli que mai abans. A més, en particular en els països més desenvolupats, aquest nou equilibri generacional està decantant-se, cada cop més, cap a un pes major de les generacions amb més edat.

Sumari del document

  1. Introducció
  2. Marc teòric
  3. Diagnòstic i impactes
  4. Reptes i oportunitats
  5. Propostes
  6. Consideració final sobre Barcelona

pdf

Longevitat, motor de canvi per a la societat – pdf – 24 pàgines

 

longevitat-motor-canvi

Ocupació a escala local: propostes per a la Barcelona Metropolitana (juliol 2016)

Sumari del document

1. Marc conceptual.

2. Condicions per a la creació d’ocupació i la qualitat laboral.

a) Urbanisme
b) Industrialització
c) Formació

3. Propostes específiques d’ocupació.

a) Polítiques actives
b) Polítiques passives
c) Accions

pdf

Ocupació a escala local: propostes per a la Barcelona Metropolitana – pdf – 19 pàgines

Propostes per canviar Barcelona (febrer 2015)

Sumari del document

0- Introducció.
1- “Crèdit Barcelona”: pel futur dels joves i la ciutat.
2- “Barris col·laboratius”: reforçar els vincles entre la ciutadania i les seves institucions.
3- “El BIT i la Clau de Barcelona”: eines per l’empoderament ciutadà.
4- “Barcelona educadora”: instruments per la igualtat d’oportunitats.
5- “Incentius a la convivència”: espai públic i repartir els beneficis del turisme.
6- Annex: fitxes complementàries.

pdf

Propostes per canviar Barcelona – pdf – 31 pàgines